NASZA OFERTA

Kredyt dla firm i gospodarstw rolnych

Na stałą poprawę płynności i realizację długoterminowych planów inwestycyjnych proponuję:

 1. Pożyczki dla przedsiębiorców bez zabezpieczeń,
 2. Pożyczki dla przedsiębiorców z zabezpieczeniami,
 3. Pożyczka rolnicza,
 4. Linie kredytowe, kredyt w rachunku bieżącym,
 5. Kredyty inwestycyjne długoterminowe z przeznaczeniem na budowę, remont, zakup gruntów lub też dowolny cel zwiazany z prowadzoną działalnością,
 6. Kredyty obrotowe na dowolny cel.
Zapytaj o szczegóły

Na obniżenie kosztów w firmie i szybką realizację zakupów.

Leasing pojazdów nowych i używanych, a w szczególności oferta dotyczyć może:

 1. Samochodów osobowych,
 2. Samochodów dostawczych,
 3. Samochodów ciężarowych,
 4. Ciągników siodłowych, naczep, przyczep,
 5. Wszystkich pozostałych pojazdów, które będą wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej - koparek, ładowarek, pojazdów nietypowych.
Poznaj pełną ofertę leasingu
Leasing
Kredyt dla klientów indywidualnych

Kredyty gotówkowe – na bieżące wydatki.
Konsolidacje – na spłatę wszystkich zobowiązań w innych Bankach.
Kredyty hipoteczne - na remont, budowę lub zakup nieruchomości.

 1. Budowa – przez firmę lub systemem gospodarczym
 2. Możliwość bez dodatkowych produktów
 3. Okres kredytowania do 35lat
 4. Finansowanie do 90% wartości nieruchomości
Zapytaj o szczegóły

Faktoring pomoże Ci otrzymać środki finansowe dotychczas zamrożone w niezapłaconych, ale nieprzeterminowanych fakturach. Korzyści jakie daje faktoring to przede wszystkim szybka zapłata za fakturę terminową i poprawa płynności finansowej firmy oraz zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wydłużenie Odbiorcom terminów płatności.

Zapytaj o szczegóły
Faktoring
Gwarancje

Gwarancja bankowa jest jedną z coraz częściej stosowanych w praktyce form zabezpieczenia wierzytelności. Rosnące zainteresowanie gwarancją bankową wynika z faktu, że jest ona jedną z najbezpieczniejszych form osobistego zabezpieczenia wierzytelności, stosowana na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika.

Zapytaj o szczegóły

Transakcja natychmiastowej wymiany walut – sprzedaż/kupno jednej waluty na inną. Wymiana następuje po kursie walutowym negocjowanym przez platformę wymiany walut e-FX dostępną w usługach bankowości elektronicznej. Transakcja wymiany waluty następuje od razu po zawarciu transakcji lub w dacie jej rozliczenia.

Zapytaj o szczegóły
Transakcje FX